La font de Sant Pere al Carrer Atrail a l’any 1915.

Aquest grup posant a la Font de Sant Pere correspon a l’any 1915, quan la barana encara era de ferro. La remodelació de 1928 li donà l’aspecte que fins fa setmanes tenia amb la barana de pedra, afegint-hi dues aixetes més i una nova imatge, ja que la que apareix a la fotografia va desaparèixer. Ara, la barana de la font ha retornat al seu aspecte original. El carrer Artail és un dels carrers més antics de cases de cos. La seva formació arrenca del creixement urbà que comportà la primera onada industrialitzadora en el segon quart del vuit-cents: al seu entorn hi havia les fàbriques de cal Garbat, can Bassa, can Paronet, les Sedes, la Manigua i can Pau del Cafè – els noms són posteriors-. Altres carrers formats en aquell indret foren Sant Jaume, Santa Engràcia, Salvador Riera, Abat Oliba, Dr. Turró i Llibertat.

Col·lecció Sala Losdijck. Autor: Thomas

Text: Història Gràfica. Vilassar de Dalt

 

  1. La casa de la vila (1910) 
  2. Portada gòtica i rectoria vella (1905) 
  3. Carrer del Clot del Castell amb Carrer del Carme (50s) 
  4. La pujada de la plaça (1920s) 
  5. Capelleta de Sant Roc (1920) 
  6. Carrer Nou (1920s) 
  7. Pati de Can Coll (1914) 
  8. Can Rafart (1910s) 
  9. La font de Sant Pere al Carrer Atrail (1915) 
  10. La font de la teula (1910)
Tots els patrocinadors Amb el suport de: