Javier Talavera

Blueprints (Ensayos para la muerte)

En el context de l’enginyeria i l’arquitectura, el terme “blueprint” s’utilitzava generalment per referir-se a qualsevol classe de plànol o representació gràfica detallada.

Aquest conjunt de peces respon a una cerca heretada des dels orígens de l’art: l’aspiració de comprendre’ns a nosaltres mateixos. Per a això es parteix de la relació entre el cos i la seva representació a través de la creació d’una sèrie de cianotípies usant com a eines la llum solar, l’aigua de mar, minerals i la nostra pròpia matèria.

Revisita el gènere del retrat des d’un concepte que transcendeix els elements que defineixen les nocions de l’individual, més enllà del gènere o raça, desafiant les nostres concepcions de representació inscrites en la idea cultural del retrat com a forma d’afirmació objectiva.

“Blueprints” busca plantejaments múltiples i no fixes del que som a través de principis de representació pròxims a l’anonimat: una cerca de la identitat com una suma de les seves formes.

Blanca Berlin

Javier Talavera (Madrid)

Es va graduar com a enginyer de telecomunicacions el 2013. Durant tres edicions va formar part del programa CASA; ha estudiat creativitat i estratègies en l’art contemporani amb Javier Vallhonrat i té un màster internacional en fotografia contemporània per EFTI.

La seva obra ha estat premiada i exposada tant a nivell nacional com internacional, amb exposicions a Espanya, Corea del Sud, Holanda o Xina. Va ser seleccionat com a candidat per al programa Carte Blanche de Paris Photo ’22.

Com a artista explora les fronteres convencionalment atribuïdes a la realitat i al mitjà fotogràfic, aspirant a comprendre millor el món que ens envolta i la nostra pròpia existència. Els seus plantejaments promouen i fomenten l’anàlisi crític i reflexiu de les imatges que ens envolten, adoptant una perspectiva contemporània i multidisciplinària en els seus desenvolupaments.

El conjunt de la seva obra es desenvolupa principalment entorn de qüestions d’ordre ontològic, relacionades amb la naturalesa de l’humà, com ara l’existència, l’aparença, la identitat i l’essència, explorant-les a través de les seves dimensions materials i conceptuales.

Amb el suport de: