Ari Verslius & Ellie Uyttenbroek

Exactitudes

“Exactitudes” (1994-en curs) és una recerca sobre com es construeix el jo en un entorn social tan volàtil i complex com el nostre, en el qual entren en joc contínuament un gran nombre de forces oposades.

Nocions com uniformitat i individualitat constitueixen el nucli de la preocupació del fotògraf Ari Versluis i la creadora de perfils Ellie Uyttenbroek, com al nostre desig de diferenciar-nos s’uneix també la necessitat de pertànyer a un grup específic. La identitat, descrita per molts autors com una noció eminentment fràgil, fracturada i problemàtica, opera a molts nivells.

Ari Versluis i Ellie Uyttenbroek han reduït el seu àmbit de recerca per a analitzar el mode en què la identitat es manifesta a través de codis de vestimenta i actituds compartides que, des d’una perspectiva més àmplia, apunten a grups socials clarament diferenciats.

Blanca Berlin

Ari Versluis i Ellie Uyttenbroek (Werkendam i Rotterdam, Països Baixos)

El fotògraf Ari Versluis i l’estilista Ellie Uyttenbroek han treballat junts des d’octubre de 1994. Inspirats per un interès compartit pels cridaners codis de vestimenta de diversos grups socials, han documentat sistemàticament nombroses identitats durant els últims 29 anys.

L’escena urbana heterogènia i multicultural de Rotterdam segueix sent una font important d’inspiració per a Ari Versluis i Ellie Uyttenbroek, tot i que des de 1998 també han treballat en moltes ciutats de l’estranger.

Anomenen a la seva sèrie Exactitudes: una contracció d’exacte i actitud. En registrar els seus subjectes en un marc idèntic, amb postures similars i un codi de vestimenta estrictament observat, Versluis i Uyttenbroek ofereixen una visió gairebé científica.

Registre antropològic dels intents de les persones de distingir-se dels altres assumint una identitat de grup.

Tanmateix, la aparent contradicció entre individualitat i uniformitat es porta a tals extrems en el seu sorprenent punt de vista fotogràfic i anàlisi estilístic d’aspecte objectiu, que l’aspecte artístic domina clarament l’element purament documental.

Amb la col·laboració

 

Tots els patrocinadors Amb el suport de: