Andrej Lamut

Persona

A la sèrie “Persona”, Andrej Lamut explora les intrincades capes de la psique humana. Inspirant-se en els conceptes de Carl Gustav Jung, la sèrie es desplega com un viatge visual a través de les complexitats de la identitat humana i la interacció entre el jo i la societat.

La sèrie de Lamut aprofundeix en el concepte de la persona: la màscara social que usem per navegar per les complexitats del món exterior.

Com a element crucial per a la interacció social, aquesta màscara permet als individus adaptar-se, assumir diferents rols i sobreviure en un exigent paisatge social. No obstant això, com retrata Lamut, també pot dominar el jo conscient o esfondrar-se, inaugurant un caos intern. Les figures humanes en les composicions de Lamut emergeixen com a ombres etèries, reflexos, distorsions i entitats disperses. A través d’aquestes representacions simbòliques, el treball de Lamut pot servir com un recordatori commovedor de la tensió eterna entre els nostres mons intern i extern.

Blanca Berlin

Andrej Lamut (Göteborg, Eslovènia)

Percep la fotografia com una forma d’expressió més enllà dels procediments mimètics clàssics. La seva obra es caracteritza sobretot per un enfocament en l’acte performatiu en si mateix, que abasta totes les etapes del procés creatiu.

En entrellaçar forma, procés, presentació i contingut, l’artista aborda en particular temes com els sentiments d’estranyesa, estats liminars de consciència i el no reconeixement dels objectes com a coses en  si mateixes.

Al 2018 i 2021, va formar part de PARALLEL – European Photo Based Platform, context en el qual va presentar el seu treball en el festival FORMAT al Regne Unit, festival Organ Vida a Croàcia i en el Centre de Fotografia Contemporània Robert Capa a Hongria.

Va ser pre-seleccionat pel premi Fotògraf Emergent de l’Any a Photo London 2022. Actualment continua la seva educació en el Programa de Màster en Belles Arts en Fotografia a HDK-Valand a Gotemburg, Suècia.

Amb el suport de: