Can Rafart als anys 1910’s.

Cal remuntar-se a la Baixa Edat Mitjana per trobar els orígens del mas Rafart, llavors mas Riera, depenent dels senyors del Castell. En aquest mas nasqué Salvador Riera, qui l’any 1623 portà les relíquies dels Sant MàrVrs al nostre poble, en tornar de Sardenya com a ajudant del virrei, el comte Alfons d’Erill. L’any 1759, un fill i una filla de Can Riera, germans d’en Salvador, contragueren matrimoni amb una filla i un fill del mas Rafart de Cabrils. Aquesta doble unió propicià el canvi de nom de la casa. Al segle XVIII passà a ser d’en Conill i després d’en Bassols, ciutadà de Barcelona. Al segle XIX en Melcior de Bruguera i Manning de can Bruguera comprà els masos Vehil i Rafart. Però mentre el mas Vehil manVngué el mateix aspecte, can Rafart passà a viure-hi el seu fill Josep de Bruguera i Alemany, qui va fer la gran reforma que li donà l’actual fesomia.

Col·lecció Sala Losdijck. Autor: Desconegut

Text: Història Gràfica. Vilassar de Dalt. 

 

 

Tots els patrocinadors Amb el suport de: