Carrer del Clot del Castell amb Carrer del Carme, als anys 50

A l’esquerra Cal Doctor que correspon, segons tots els indicis, a l’antic mas Morell, edificat dins dels terrenys del domini del castell, que Benet Andreu capbrevà a la segona meitat del segle XVI. Al segle XVIII s’hi instal·laren els Campins, que durant generacions exerciren de metges a Vilassar. Al fons, imponent, el Castell de Vilassar. Sembla plausible que els orígens del castell es remuntin al segle X, quan ja existia un nucli originari format per una torre de guaita i un recinte emmurallat al voltant. Al principi constituïa el centre d’una jurisdicció amb entitat pròpia però aviat fou propietat dels senyors de Burriac. L’edifici va anar adquirint la seva actual forma durant els segles XIV i XV i a partir del XVI va començar a entrar en decadència encara que s’hi feu una important reforma al segle XVIII. L’any 1931 va ser declarat monument historicoartístic, sent restaurat l’any 1950. L’any 1956 acaben les obres de reforma i restauració empreses pels propietaris. Actualment acull l’arxiu històric dels marquesos de Barberà amb més de 8000 pergamins, centenars de lligalls en paper, 300 llibres i 70 manuscrits, i és un dels arxius privats medievals més importants del nostre país. L’any 1986 fou declarat bé d’interès cultural per la Direcció General del Patrimoni Escrit i Documental de la Generalitat de Catalunya.

Col·lecció Sala Losdijck. Autor: N. Francesc

 

  1. La casa de la vila (1910) 
  2. Portada gòtica i rectoria vella (1905) 
  3. Carrer del Clot del Castell amb Carrer del Carme (50s) 
  4. La pujada de la plaça (1920s) 
  5. Capelleta de Sant Roc (1920) 
  6. Carrer Nou (1920s) 
  7. Pati de Can Coll (1914) 
  8. Can Rafart (1910s) 
  9. La font de Sant Pere al Carrer Atrail (1915) 
  10. La font de la teula (1910)
Tots els patrocinadors Amb el suport de: