Carrer Nou a l’any 1900

El carrer Nou es formà com a resultat de la urbanització, des de les darreries del segle XVI, de la quintana de l’antic mas Diumer (corresponent actualment a can Bruguera). Enfront del carrer vell que anava de l’Església al Castell, el carrer nou (que aleshores comprenia els actuals carrers del Mercat, Nou i Sant Antoni) suposà la primera gran ampliació del nucli medieval, conseqüència del desenvolupament de les activitats menestrals protagonitzades per fadristerns sorgint dels masos i per occitans immigrats. L’empedrat fou substituït vers l’any 1927.

Col·lecció Sala Losdijck.

Autor: Miquel Piqué i Corominas

Text: Història Gràfica. Vilassar de Dalt

 

  1. La casa de la vila (1910) 
  2. Portada gòtica i rectoria vella (1905) 
  3. Carrer del Clot del Castell amb Carrer del Carme (50s) 
  4. La pujada de la plaça (1920s) 
  5. Capelleta de Sant Roc (1920) 
  6. Carrer Nou (1920s) 
  7. Pati de Can Coll (1914) 
  8. Can Rafart (1910s) 
  9. La font de Sant Pere al Carrer Atrail (1915) 
  10. La font de la teula (1910)
Tots els patrocinadors Amb el suport de: