TALLER

Detrás de la cámara per Oscar Molina

FORMADOR  Óscar Molina

DURADA 16 hores (3 jornades)

LLOC: IEFC

Escola Industrial, Recinte Escola Industrial, Carrer del Comte d’Urgell, 187, 08036 Barcelona

QUAN 1/2 i 3 de juliol (Divendres de 16h a 20h/ Dissabte de 10 a 14h i 16 a 20h/ Diumenge de 10 a 14h)

PREU 150 €

OSCAR MOLINA

Des del començament dels 80 realitza estudis de vídeo, fotografia, disseny gràfic i música. Durant aquesta dècada es dedica fonamentalment a la realització de vídeos i fotografies per encàrrec, treballant per a diverses empreses, així com a les seves primeres sèries fotogràfiques. L’any 87 comença a treballar al seu propi estudi de fotografia ia desenvolupar la sèrie “Objectes”.

A principis dels anys 90 comença “fotografies d’un diari”, el seu primer projecte obert i indefinit en el temps. És a principis dels 90 quan comença a organitzar i coordinar tallers i seminaris especialitzats de fotografia convidant a reconeguts fotògrafs, activitat que comença a desenvolupar al seu estudi de Madrid, posteriorment a Cabo de Gata, i en col·laboració amb l’associació Mestizo des de l’any 1997 fins al 2000. L’any 96 presenta el projecte “Silencio Abierto”. Aquell mateix any imparteix per primera vegada el seu curs “Darrere de la cámara” en col·laboració amb la fotògrafa suïssa Jeanne Chevalier. L’any 97 es trasllada a viure al Cabo de Gata (Almeria), i al 98 comença a desenvolupar el projecte “Photolatente”.

Viu i treballa durant uns 15 anys a Almeria on, en paral·lel als seus projectes fotogràfics, segueix organitzant els “Tallers de fotografia de Cabo de Gata” coordinant cursos amb els més prestigiosos fotògrafs actuals.
També imparteix habitualment el taller “Darrere la càmera”. Ha escrit textos sobre la pràctica de la fotografia, i la seva obra ha estat adquirida per a nombroses col·leccions públiques i privades.

El 2010, presenta el projecte “Ammonites” en col·laboració amb el Musée Gassendi (Digne-Les-Bains, France)
Viu actualment a Madrid, on treballa en els seus projectes “ser espectador” i “Petite histoire du temps” i prepara l’edició de la Variation IV del projecte “Caixa d’aquarel·les”.

EL TALLER

El taller “Darrere la càmera” proposa una reflexió sobre l’experiència subjectiva del procés creatiu aplicat a la pràctica de la fotografia o de qualsevol altra activitat creativa (pintura, escultura, música, cinema…) entenent la pràctica com a via d’exploració , expressió i autoconeixement. Partint del nostre primer i darrer acte creatiu com a metàfora, la respiració, el taller proposa un model de fases possibles i probables en un procés que implica la necessitat duna actitud determinada. El recorregut pels diferents estadis creatius té per objecte conèixer allò que en cada moment pot donar suport o per contra obstruir el desenvolupament d’un projecte personal. La proposta consisteix a trobar la manera com idees i conceptes puguin arribar a ser expressades amb èxit en forma de fotografies, música, poemes o pintures, escultures o pel·lícules de cinema. A més d’aquestes sessions teòriques, el taller inclou la projecció dels projectes més significatius de l’autor, que serviran de suport per a l’anàlisi respecte de la possible gestació, desenvolupament i publicació de projectes dels assistents. Un capítol important al taller seran els visionats i anàlisis dels treballs dels assistents que així ho desitgin, mirats des de la perspectiva de la proposta del taller. Hi ha cada dia moments de col·loqui i debat. És molt important al taller el temps dedicat al diàleg i debat sobre els temes que proposin els assistents.

Desenvolupament del taller

1. Intervencions d’Oscar Molina en què planteja qüestions directament relacionades amb el contingut del taller. Fases, actituds, preguntes, obstacles i oportunitats en el procés creatiu. Possibilitats i trampes del mateix.

2. Projeccions de projectes acabats o en procés la finalitat fonamental dels quals és l’anàlisi i la reflexió sobre les fases d’informació, gestació, edició i publicació d’un projecte i dels projectes dels assistents.

3. Lectura i anàlisi de portafolis dels participants que els vulguin ensenyar.

Oscar Molina dirigeix ​​el visionat de portfolis, però és una activitat que forma part d’una proposta pràctica en què pot participar tot el grup.

4. Temps de col·loqui-debat sobre temes proposats per Oscar Molina i/o pels participants al grup

5. Lliurament de bibliografia, cites, textos comentats a classe o elements del programa taller, etc.

Dies restants pel taller:

000 dies 00 hores 00 minuts 00 segons

VULL PARTICIPAR