Convocatòria residència 2021

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

La Residència de creació i experimentació fotogràfica és un dels pilars fonamentals sobre els quals es construeix el festival Revela-T i  s’ha convertit en una mica més que un lloc de trobada per a fotògrafs de tot el món. Fotògrafs que durant els dies del festival tenen l’oportunitat d’expressar-se i conviure amb altres artistes als quals els mou la mateixa passió. Aquesta residència és el germen d’una comunitat que creix any rere any al voltant d’un interès comú per compartir, viure i experimentar amb processos històrics des de noves aproximacions a la fotografia química contemporània. El centre des del qual s’estén aquesta xarxa que connecta els llocs més allunyats del planeta es troba a Vilassar de Dalt.

Un any més convoquem la recepció de candidatures per a formar part de la Residència de creació i experimentació fotogràfica, una enriquidora proposta que se celebrarà en el Revela-T 2019, entre la segona i la tercera setmana de juny de 2019, entre el 6 i el 13 de juny.

Durant aquests dies, els fotògrafs seleccionats conviuran i treballaran en diferents projectes que seran exposats durant el festival de l’any 2019. Els coordinadors d’aquest intercanvi seran els fotògrafs Joaquín Paredes, Ana Tornel i Enrique Freaza.

L’objectiu de l’activitat és realitzar un intercanvi cultural i artístic per a fomentar i desenvolupar un projecte en comú entre els assistents: un projecte que vagi més enllà de la mera suma de treballs individuals. Es tracta, en efecte, de reunir diversos fotògrafs/as, cadascun amb la seva visió, la seva sensibilitat, enfocament i experiència, amb els seus coneixements i amb les seves tècniques, i aconseguir un efecte de vasos comunicants, en el qual aprendre i permeabilizarse dels coneixements dels altres assistents. Aquest ambient de treball permetrà compartir conceptes i procediments, així com treballar amb les diferents tècniques, mètodes i processos triats pels participants.

Els participants tindran la llibertat per a treballar sobre el tema que decideixin i en la tècnica o tècniques fotogràfiques de la seva elecció. Es formaran equips de treball segons les preferències dels assistents, les condicions dels llocs a fotografiar o les necessitats dels fotografiats.

 

Selecció i criteris de valoració

Per a la selecció dels candidats es tindrà en compte la trajectòria professional, l’interès de l’obra, l’adequació del treball als recursos de Revela-T així com la tècnica o tècniques emprades i l’aportació que pugui suposar per a l’intercanvi artístic.

La selecció dels participants serà resolta per l’organització i serà inapel·lable. L’organització resoldrà qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases.

 

Bases

 

Presentació de sol·licituds

Podran presentar la seva sol·licitud tots aquells/as fotògrafs/as de qualsevol nacionalitat que desenvolupin la seva activitat principalment en el camp de la fotografia química o analògica i estiguin disposats a fer el seu treball personal en conjunt durant aquest intercanvi.

La presentació de sol·licituds es realitzarà a través del formulari que trobaràs a peu de pàgina fins al 17 de febrer de 2019.

El llistat dels seleccionats serà publicat en el lloc web de Revela-T a principis d’abril de 2019 i aquests seran contactats directament per a formalitzar l’acceptació.

Se seleccionaran un màxim de 7 sol·licituds.

No hi ha un tema definit sobre el qual treballar i per tant cada participant pot abordar la proposta segons els seus criteris.

 

Recursos materials

Revela-T es compromet a aportar un espai de treball adequat, així com un laboratori per a processar el material fotogràfic.

Els recursos de materials consumibles per al desenvolupament de l’activitat artística durant l’estada seran a càrrec de cada participant.

Revela-T es compromet a facilitar els permisos necessaris per a fotografiar i difondre els treballs realitzats (publicacions i exposicions).

 

Compromis

Els participants es comprometen a desenvolupar el seu treball durant el transcurs de l’activitat i a aportar la seva experiència i pràctica per a generar un intercanvi de coneixements en un ambient d’immersió fotogràfica.

Els participants autoritzen al fet que se citi el seu nom i la reproducció gràfica de la seva obra per a la difusió que Revela’T consideri oportuna en relació amb l’activitat, quedant reservats els drets d’autor a l’artista.

Cada autor cedirà una de les obres realitzades durant la Residència perquè aquesta formi part de la col·lecció Revela-T.

Durant la residència, es faran tres reunions de grup. Una inicial de presentació, a la qual cada participant podrà aportar la seva obra personal per a compartir-la amb la resta del grup. Es farà una reunió d’evolució per a resoldre dubtes i compartir l’estat dels treballs respectius i una final en la qual cada artista presentarà el fruit del seu treball i el format final en què serà exposat en la pròxima edició de Revela-T.

 

Allotjament i Menjars

Revela-T allotjarà gratuïtament als assistents. Revela-T també es farà càrrec dels menjars i sopars dels assistents. No en el cas que vulguin fer-se a part o en altres llocs no convinguts per l’organització.

 

Consideracions

Els participants hauran d’assumir les despeses de viatge i tots aquells no coberts per Revela-T.

S’organitzaran diferents activitats complementàries relacionades amb la fotografia analògica com a xerrades, projeccions, conferències o demostracions per als participants de l’Intercanvi.

Els assistents també podran gaudir d’un descompte especial en els tallers que es realitzen durant el festival.