TERMINIS I CONDICIONS

El Festival Internacional de Fotografia Analògica Contemporània Revela’T 2021 està organizat per l’Associació Fotogràfica Espaifoto (AFE), una organització sense ànim de lucre.

 

DATA LÍMIT

El termini de presentació per a la Convocatòria de Revela’T 2021 és fins el 14 de febrer de 2021, a les 24h, hora espanyola CET. La data límit pot ser estesa a discreció d’AFE / REVELA’T 2021.

 

QUOTA DE PARTICIPACIÓ

La quota de participació són 20 € i permetrà a AFE / REVELA’T 2021 cobrir parcialment les despeses administratives requerides per a aquesta Convocatòria. Aquesta quota no serà reemborsable sota cap circumstància.

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

El jurat decidirà de comú acord sobre els projectes pre-seleccionats, finalistes i guanyadors de la Convocatòria, tenint en compte els criteris artístics, el desenvolupament conceptual de l’obra presentada, així com la seva relació i idoneïtat amb el tema proposat. La decisió del jurat és inapel·lable.

 

EXPOSICIONS I PREMIS

AFE / REVELA’T 2021 definirà el format i contingut de l’exposició guanyadora del 1r premi juntament amb l’autor de l’exposició.

Així mateix es definirà una segona exposició col·lectiva amb 5 fotos de 5 autors.

El Festival cobrirà les despeses de producció d’aquestes dues exposicions. Les fotografies són propietat de cada autor i seran lliurades una vegada finalitzat el Festival.

També cobrirà l’allotjament (2 nits x 1 persona) durant el cap de setmana principal (de l’x a l’x de setembre de 2021) per al/la guanyador/a del 1r premi. Els suplements addicionals (habitacions dobles, dietes, etc.) seran pagats per l’artista.

 

AUTORITZACIONS I DRETS

Els drets de l’obra seguiran sent propietat de l’autor o autors.

Els participants en la Convocatòria han de confirmar que són els autors i propietaris dels drets d’autor de totes les imatges enviades i que les seves entrades no infringeixen els drets de privacitat, copyright o qualsevol altre dret de qualsevol persona.

El participant garanteix que té el consentiment explícit de totes les persones que apareixen a les imatges enviades (el tutor legal, en el cas dels nens) per exhibir i publicar les imatges com es descriu en aquests terminis i condicions.

En participar, tots els treballs seleccionats podran ser reproduïts per AFE / REVELA’T 2021 en qualsevol de les seves publicacions, llocs web i xarxes socials i/o en qualsevol material promocional a què es faci referència o s’acrediti només per a ús promocional (no per ús comercial). De 2 a 3 imatges de cada entrada seleccionada podran ser alliberades a la premsa per promocionar el Festival REVELA’T 2021 i ser utilitzades en qualsevol mitjà de comunicació abans, durant i després, sense cap restricció en relació amb els usos abans esmentats.

 

DRETS D’EXHIBICIÓ

Revela’T assegurarà les obres durant el període del Festival. Es cobrirà el muntatge, l’exposició i el desmuntatge, però no es fa responsable dels desperfectes que puguin produir-se durant els transports.

 

MUNTATGE

L’organització, a través d’una empresa de muntatge assumirà la instal·lació de les obres. El muntatge es realitzarà durant les dues setmanes precedents al Festival.

 

DRETS D’AUTOR

L’autor declara disposar de tots els drets necessaris per a l’exhibició i publicació de les imatges presentades, en particular del dret a la mateixa imatge de les persones que apareguin a les seves fotografies, i exonera l’organització de qualsevol reclamació econòmica i de qualsevol altre tipus per part d’entitats de gestió col·lectiva. 

L’autor cedeix els drets de reproducció de les seves imatges. Aquestes s’utilitzaran només per als materials promocionals de la mostra. 

L’autor exonera l’organització de qualsevol conflicte o demanda judicial que es pugui produir amb les Associacions de Defensa dels Drets d’Autor, per no disposar dels drets de les imatges exposades.

 

IMPREVISTOS

L’organització es reserva la facultat de resoldre qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases, així com d’efectuar canvis sobre el programa previst per motius de força major.

 

PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI) i amb la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD), l’Associació Fotogràfica Espaifoto garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades en aquest formulari. L’usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en Associació Fotogràfica Espaifoto i al tractament automatitzat d’aquests, per tal d’enviament de notícies interessants sobre les seves activitats. En tot cas, l’Associació Fotogràfica Espaifoto assegura l’exercici dels drets en els termes que estableix la legislació vigent.

Si en algun moment canvies d’opinió, només has d’enviar un correu electrònic a hello@revelatfestival.com