PIELES TURBIAS


La meva exposició va vinculada a un recorregut històric de retrats a persones conegudes i desconegudes en diferents ciutats d’Espanya, com Mallorca, Madrid i Barcelona.
Aquestes fotografies parlen de camins, camins entrellaçats, persones a peu de carrer, un univers invisible. Una mirada fràgil i vulnerable per a molts, en la que m’ha commogut la seva fortalesa, vigor, i sobretot la seva resistència a la vida.

Margarito Dela Guetto

Mallorca

Margarito i la seva càmera són inseparables.

La fotografia instantània implica un hic et nunc, un aquí i ara. La seva obra és el reflex de tot allò que l’envolta. La Polaroid és per a ell un registre, un arxiu personal, la constatació que el temps se n’ha anat, però que hi han deixat el seu rastre els protagonistes que tria i retrata en escenaris urbans.

De formació autodidàctica, Margarito dela Guetto voreja el marge de l’estrany per extreure en cada imatge l’autèntica essència dels seus personatges amb naturalitat i desimboltura, sense prejudicis.

Fuig de l’estereotip per crear la seva pròpia marca, única i inconfusible. Color, marc, composició i enquadrament gairebé espontanis defineixen la seva forma de veure el dia a dia.

Bona part de la seva obra s’ha recollit en múltiples publicacions, que sempre han estat lligades a la seva pràctica artística.