Memory Gap


En aquesta sèrie abordo els buits de memòria i com els omplim al nostre gust, construint la nostra identitat amb un univers propi.

M’agrada pensar que la memòria que ens constitueix com a persones és en gran mesura una creació nostra. Que no són fets objectius emmagatzemats, sinó recreacions d’experiències i coneixements passats pel filtre de les emocions i que això ens permet transformar-nos i modelar-nos.

Diversos materials comunicatius, sobretot fotogràfics, relatius a altres menes de memòria omplen “gaps” fotogràfics al·ludint a l’univers propi de la fotografia, en un treball autoreferencial fotogràficament parlant.

Lluís Estopiñan

Granollers

Lluís Estopiñan és un artista visual català que centra el seu treball en temes relacionats amb la memòria i la identitat partint, sovint, de material fotogràfic anònim antic que intervé, contextualitza i dota de nous significats.

Graduat per l’Escola Massana a finals dels anys vuitanta, des d’aleshores no ha deixat de treballar en pintura, instal·lacions artístiques i fotografia, que ha anat exposant en galeries, museus i centres d’art de Catalunya i Espanya, però també del Japó, França, Anglaterra, Alemanya, Itàlia, Estats Units, Colòmbia, Mèxic, Brasil i Cuba.

Busca sempre combinar reflexió i emoció en els seus treballs.

Galeria Fotogràfica Tres-E-U

C/ del Pont 10 local

08500, Vic, Barcelona

Dilluns/Dimecres/Divendres: 17-20h

Dimarts: 10-13h

Dijous/Dissabte/Diumenge: 10-13h i 17-20h

Tel. 609 527 108

galeriatreseu@gmail.com