Fovea


Fovea és una “petita depressió a la retina de l’ull on l’agudesa visual és més alta”. (Diccionari Larousse, 2018).

Fovea és una sèrie fotogràfica que destaca la discapacitat visual d’adolescents i adults joves al Quebec (Canadà). Aquests joves tenen un estil de vida sorprenent el qual mostra una extraordinària capacitat de recuperació i allò que senten. Durant l’adolescència, un període crític en les seves vides que determina la construcció de la seva identitat i les seves perspectives per al futur, amb massa freqüència són estigmatitzats, tenen un profund desig de ser vistos com a éssers humans.

 

Sarah Seené (Canadà)

És una fotògrafa i cineasta que treballa amb mitjans analògics.

El seu treball està inspirat en el concepte de resiliència, ja que durant diversos anys va realitzar una investigació introspectiva dirigida a comprendre els contorns de la seva pròpia història a través de l’exploració de la síndrome de xoc posttraumàtic vinculat a diversos drames personals.