TIK AT


És evident que estem avançant en la destrucció del planeta. Molts són els factors que influeixen en aquest disbarat, però el principal és el paradigma científic-tecnològic-newtonià dins del qual vivim i al qual no és aliena la fotografia.

La manera de conformar la realitat que usa la fotografia és el de la perspectiva central. Aquest paradigma divideix la realitat en un principi actiu, “l’ull que mira” i un principi passiu “l’objecte que és mirat”.

Aquest manera d’objectivar la realitat sembla que ens situa fora d’ella. Així podem usar-la en funció de les nostres necessitats i desitjos.

 

Javier de Reparaz

Nascut a Vitòria-Gasteiz l’any 1955. Pertany a aquesta classe de fotògrafs enamorats del laboratori i dels processos fotogràfics antics. Intenta donar un ús actual a aquestes tècniques fotogràfiques artesanals.

http://www.ankide.net/index.html