Alucinosis


En una mudança, una caixa de diapositives oblidada uns anys abans en el soterrani de l’estudi del fotògraf, ens descobreix noves imatges fruit de l’acció de fongs i bacteris que havien descompost les capes de l’emulsió fotogràfica.

L’acció del temps, la vida i l’atzar han creat noves imatges produïdes sense una acció directa i voluntària, i ens recorden que la serendipitat també és part de l’evolució; que les casualitats, moltes vegades, propicien grans descobriments.

Una exposició que es convertirà en una experiència al·lucinògena, lisèrgica, tot un descobriment per als nostres sentits.

 

Fernando Maquieira

El 1981 entra a treballar com a ajudant de fotografia i es forma en el camp de disseny gràfic. Maquieira és requerit com a fotògraf per a documentar l’activitat de diferents museus reproduint les col·leccions d’art, una tasca que li ha aproximat de manera íntima a les obres d’art i espais d’exposició en absència del públic, el que l’ha portat a documentar mig centenar de museus internacionals durant la nit, un dels seus treballs més representatius.

https://www.fernandomaquieira.com/