Habitants i paisatges


L’exposició Habitants i Paisatges del Barri Gòtic és producte d’un any de reflexió i treball col·lectiu sobre la realitat del barri gòtic de Barcelona a partir de dos tipus de doble exposició analògica:aquella que es fa amb una mateixa càmera (dos fotògrafs treballant junts) i l’intercanvi de carrets. Per aquesta raó, a cada fotografia tenim dos autors i la doble exposició es crea sense saber què ha fotografiat l’altre, la qual cosa li atorga al resultat un punt d’atzar poètic, creant una ficció visual, una nova mirada sobre una realitat que hem vist mil vegades. Per a aquesta exposició únicament s’han fet servir carrets analògics sense filtres ni retocs de cap mena.

 

BADEM

BADEM està format per un grup de joves artistes visuals que documenten i reflexionen col·lectivament des de l’experimentació fotogràfica sobre les transformacions humanes i urbanes que s’estan produint a les nostres ciutats”.

 

Wonder Photo Shop

Carrer Gran de Gràcia, 1

08012 Barcelona

934 08 87 87

https://wonderphotoshop.es/homepage