Storytelling


Des de la primera edició, el col·lodió humit ha estat present en les exposicions del Revela’T. Storytelling ens mostra una sèrie de fotografies deliciosament capritxoses, sovint provocatives, plenes d’elements estranys i surrealistes, amb varietat de narracions interessants.

Alex dissenya i fabrica els accessoris, cerca els llocs correctes i espera la millor llum. No utilitza càmeres digitals ni Photoshop i presenta les seves imatges narratives com una pel·lícula feta per una sola imatge, en un dels processos fotogràfics més bells. Únicament amb l’ús d’una càmera de fusta simple, lents Petzval de llautó antic i molta paciència.

 

Alex Timmermans

Fotògraf autodidacte amb una gran afició per les tècniques antigues. El canvi d’analògic a digital semblava ser un pas lògic.

No obstant això, l’emoció i la màgia es van perdre durant aquest canvi; “Tot es va tornar massa previsible”.Va començar la seva recerca sobre el Col·lodió el 2008, quan en aquest moment, la tècnica inventada el 1851 pel britànic Scott Archer era utilitzada només per un grapat de persones a tot el món.

https://www.alextimmermans.com/