Un any més convoquem la recepció de candidatures per formar part de la Residència de creació i experimentació fotogràfica, una enriquidora proposta que es celebrarà al Revela-T 2018, a finals de maig, concretament del 18 al 25 de maig.

Al llarg de 7 dies, els fotògrafs seleccionats a partir de la present convocatòria conviuran i treballaran en diferents projectes que seran exposats durant el festival de l’any 2019. Els coordinadors d’aquest intercanviar seran els fotògrafs Ana Tornel i Joaquín Paredes.

L’objectiu de l’activitat és realitzar un intercanvi cultural i artístic per tal de fomentar i desenvolupar un projecte en comú entre els assistents: un projecte que vagi més enllà de la mera suma de treballs individuals. Es tracta, en efecte, de reunir diversos fotògrafs / es, cada un amb la seva visió, amb la seva sensibilitat, enfoc i experiència, amb els seus coneixements i amb les seves tècniques, al voltant de la temàtica comuna. Aconseguir un efecte de vasos comunicants, en el qual cada artista pugui expressar-se individualment a la vegada que ser partícip d’una obra col·lectiva.

Els participants treballaran sobre el tema proposat per l’organització, en la tècnica o tècniques fotogràfiques de la seva elecció. Aquest ambient de treball permetrà compartir conceptes i procediments, així com treballar amb les diferents tècniques, mètodes i processos triats pels participants.

Selecció i criteris de valoració

Per a la selecció dels candidats es tindrà en compte la trajectòria professional, l’interès de l’obra, l’adequació de la feina als recursos de Revela-T així com la tècnica o tècniques emprades i l’aportació que pugui suposar per a l’intercanvi artístic i cultural i la temàtica tractada.

La selecció dels participants serà resolta per l’organització i serà inapel·lable. L’organització resoldrà qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases.

Temàtica

Es podrà canalitzar l’expressió artística al voltant de la temàtica que s’indica a continuació. Es formaran equips de treball segons les preferències dels assistents, la capacitat dels llocs a fotografiar o les necessitats dels fotografiats.

Bases

Presentació de sol·licituds

Podran presentar la seva sol·licitud tots aquells/es fotògrafs/es de qualsevol nacionalitat que desenvolupin la seva activitat principalment en el camp de la fotografia química o analògica i estiguin disposats a fer el seu treball personal en conjunt durant aquest intercanvi.

La presentació de sol·licituds es realitzarà a través del formulari que trobaràs a peu de pàgina fins el 15 de febrer de 2018.

El llistat dels seleccionats serà publicat al lloc web de Revela-T a partir del 2 d’Abril de 2018 i aquests seran contactats directament per a formalitzar l’acceptació.

Es seleccionaran un màxim de 10 sol·licituds.

El tema de la propera edició 2018 ens remet al poema d’Homer que relata les aventures d’Odisseu (Ulisses) en el seu viatge des de la conquerida Troia fins a la seva tornada a casa, Ítaca. La paraula «odissea» ha passat a significar en el llenguatge universal “viatge ple d’aventures”.

Una aventura on l’objectiu principal no és el seu destí final sinó el propi viatge, un camí que ens enriqueix i ens transforma, de tal manera que mai serem iguals que quan va començar.

La fotografia analògica propicia abordar projectes amb una mirada i un tempo més reposats, projectes de llarga durada on el propi camí es transforma en el principal i, moltes vegades, en un projecte de vida; on el fotògraf madura amb ell.

Busquem projectes com el teu, en el qual has invertit prou temps com perquè hagi canviat la manera de veure l’objectiu primigeni de viatge, un camí en el qual t’hagis enriquit emocionalment i que formi part de la teva manera de viure.

Aquest és un tema molt ampli i amb tantes interpretacions com cada un de vosaltres, i la riquesa del seu projecte també serà més gran com més interpretacions pugui generar.

Recursos materials

Revela-T es compromet a aportar un espai de treball adequat, així com un laboratori per processar el material fotogràfic.

Els recursos materials per al desenvolupament de l’activitat artística durant l’estada aniran a càrrec de cada participant.

Revela-T es compromet a facilitar els permisos necessaris per fotografiar i difondre els treballs realitzats (publicacions i exposicions).

Compromís

Els participants es comprometen a desenvolupar el seu treball durant el transcurs de l’activitat i a aportar la seva experiència i pràctica per tal de generar un intercanvi de coneixements en un ambient d’immersió fotogràfica.

Els participants autoritzen a que es citi el seu nom i la reproducció gràfica de la seva obra per a la difusió que revela-T consideri oportuna en relació amb l’activitat, quedant reservats els drets d’autor a l’artista.

L’autor que ho desitgi podrà cedir voluntàriament alguna de les obres realitzades durant l’Intercanvi perquè aquesta formi part de la col·lecció revela-T.

Durant l’Intercanvi, es faran tres reunions de grup. Una inicial de presentació, a la qual cada participant podrà aportar la seva obra personal per compartir-la amb la resta del grup. Es farà una reunió d’evolució per resoldre dubtes i compartir l’estat dels treballs respectius i una final en què cada artista presentarà el fruit del seu treball i el format final en què serà exposat en la propera edició de Revela-T.

Allotjament i Dinars

Revela-T allotjarà gratuïtament als assistents. Revela-T també es farà càrrec dels dinars dels assistents. No així dels sopars.

Consideracions

Estem buscant una dotació econòmica per premiar un o més dels treballs que es realitzin durant la residència.

Els participants hauran d’assumir les despeses de viatge i tots aquells no coberts per Revela-T.

A les tardes-nits, s’organitzaran diferents activitats complementàries relacionades amb la fotografia analògica com xerrades, projeccions, conferències, demostracions, que seran gratuïtes per als participants de l’Intercanvi. Els assistents també podran gaudir d’un descompte especial en els tallers que es realitzen durant el festival.

INSCRIU-TE