Projecte de Col·laboració i Intercanvi Artístic REVELA-T 2017

 BASES DE LA CONVOCATÒRIA

L'edició del Revela-T 2016, entre altres novetats, ens va portar l'ampliació del festival a tres setmanes juntament amb la convocatòria d'un projecte d'intercanvi artístic, que es va desenvolupar durant la primera d'aquestes. Al llarg de set dies, fotògrafs vinguts de tot arreu d'Europa i fins i tot d'Amèrica van conviure i van treballar en diferents projectes que seran exposats durant el festival d'aquest any 2017. En aquesta nova edició hem decidit apostar novament per aquesta enriquidora activitat, que tindrà lloc durant la primera setmana del festival, és a dir, del divendres 19 al divendres 26 de Maig.

Els coordinadors d'aquest intercanvi seran els fotògrafs Ana Tornel i Joaquín Paredes.

L'objectiu d'aquesta activitat és realitzar un veritable intercanvi cultural i artístic, per tal de fomentar que aquests artistes desenvolupin un projecte en comú: un projecte que vagi més enllà de la mera suma de treballs individuals. Es tracta, en efecte, de reunir diversos fotògrafs/es, cada un amb la seva visió, amb la seva sensibilitat, amb el seu enfocament, amb la seva experiència, amb els seus coneixements i amb les seves tècniques, al voltant d'una temàtica comuna que doni lloc a una expressió artística de conjunt. Aconseguir un efecte de vasos comunicants, en què cada artista pugui expressar-se individualment alhora de ser partícip d'una obra col·lectiva.

Està dirigit exclusivament als practicants de la fotografia química o analògica.

Els participants treballaran sobre el tema proposat per l'organització, en la tècnica o tècniques fotogràfiques de la seva elecció. Aquest ambient de treball permetrà compartir conceptes i procediments, així com treballar amb les diferents tècniques, mètodes i processos triats pels participants. 

 

Presentació de sol·licituds

 Podran presentar la seva sol·licitud tots aquells es fotògrafs/es de qualsevol nacionalitat que exerceixin la seva activitat principalment en el camp de la fotografia química o analògica i que estiguin disposats a fer el seu treball personal en conjunt durant l'intercanvi artístic.

 La presentació de sol·licituds es realitzarà a través del formulari abans del 31 març 2017.

 El llistat dels seleccionats es publicarà al lloc web de Revela-T a partir del 15 d'Abril de 2017 i seran contactats directament per a formalitzar l'acceptació.

 Es seleccionarà un màxim de 8 sol·licituds.

Selecció i criteris de valoració

 Per a la selecció dels candidats es tindrà en compte la trajectòria professional, l'interès de l'obra, l'adequació de la feina als recursos de Revela-T així com la tècnica o tècniques emprades i l'aportació que pugui suposar per a l'intercanvi artístic i cultural i la temàtica tractada.

 La selecció dels participants serà resolta per l'organització i serà inapel·lable. L'organització resoldrà qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases.

 

Temàtica

 Es podrà canalitzar l'expressió artística al voltant de la temàtica que s'indica a continuació. Es formaran equips de treball segons les preferències dels assistents, la capacitat dels llocs a fotografiar o les necessitats dels fotografiats.

 Hidden, amagat, ocult ... Però en un sentit molt ampli del terme, com a concepte general i interpretable de diferents maneres. El que està ocult, el que no es veu a primera vista, el que ens és molt llunyà a distància o sentiment, el que no es vol veure, el que és o ha estat tabú, el que està encobert, dissimulat, secret o és rar ... Busquem paradisos perduts, llenguatges secrets, àngels que són dimonis i dimonis que es fan passar per àngels, el costat salvatge d'allò més innocent i tot el que et sembli que pugui cabre en aquesta descripció.

 

Enclavaments Fotogràfics

 El dissabte 20 de maig l'organització proposarà als participants una visita guiada a diversos llocs propers on poder realitzar el projecte fotogràfic. A títol indicatiu: la fàbrica de Cal Garbat, el Parc megalític, els Forns Romans de la Fornaca i els Vinyes Bouquet d'Alella.

Recursos materials

 Revela-T es compromet a aportar un espai de treball adequat, així com un laboratori per processar el material fotogràfic.

 Els recursos materials per al desenvolupament de l'activitat artística durant l'estada aniran a càrrec de cada participant.

 Revela-T es compromet a facilitar els permisos necessaris per fotografiar i difondre els treballs realitzats (publicacions i exposicions).

 

Compromís

 Els participants es comprometen a fer el seu treball durant el transcurs de l'activitat i aportar la seva experiència i pràctica per tal de generar un intercanvi de coneixements en un ambient d'immersió fotogràfica.

 Els participants autoritzen a que es citi el seu nom i la reproducció gràfica de la seva obra per a la difusió que revela-T consideri oportuna en relació amb l'activitat, quedant reservats els drets d'autor a l'artista.

 L'autor que ho desitgi podrà cedir voluntàriament alguna de les obres realitzades durant l'Intercanvi perquè aquesta formi part de la col·lecció Revela-T.

 Durant l'Intercanvi, es faran tres reunions de grup. Una inicial de presentació, a la qual cada participant podrà aportar la seva obra personal per compartir-la amb la resta del grup. Es farà una reunió d'evolució per a resoldre dubtes i compartir l'estat dels treballs respectius i una final en què cada artista presentarà el fruit del seu treball i el format final en què serà exposat en la propera edició de Revela-T.

 

Allojament i Menjars

 Revela-T allotjarà en una habitació: gratuïtament als assistents. Revela-T també es farà càrrec dels dinars dels assistents. No així dels sopars. 

Consideraciones 

L'activitat no consta de cap dotació i els participants hauran d'assumir les despeses de viatge i tots aquells no coberts per Revela-T.

 A les tardes-nits, s'organitzaran diferents activitats complementàries relacionades amb la fotografia analògica com xerrades, projeccions, conferències, demostracions, que seran gratuïtes per als participants de l'Intercanvi. Els assistents també podran gaudir d'un descompte especial en els tallers que es realitzen durant el festival.