Dentro


Els espais en els que les persones es mouen constitueixen tot un ecosistema que modela l’individu, la seva interacció amb ells i les relacions que hi formen, creen una xarxa de llocs afins a la persona. Però què passa en el moment en que aquests espais es redueixen? Com viu una persona que d’un sol espai en fa la seva vida?

 

Eric Garrido

Nascut a Santander, amb formació en fotografia professional i disseny en l’Escola d’Art de Lleida. Durant aquest temps s’ha mogut per diferents corrents fotogràfiques, endinsant-se tant en la vessant més artística com en el reportatge gràfic i documental. Interessat en el món de l’art, rep constants estímuls que després és reflecteixen en la seva fotografia. Actualment, es centra en l’àmbit més social, treballant en diferents projectes a llarg termini.

 

Espai de fotografia Francesc Català Roca

Casa Golferichs, Gran Via, 491, Barcelona

Tel. 93 325 72 91 / 93 325 7787
www.golferichs.org/catalaroca