Project for Cooperation and Artistic Exchange Revela-T 2016

Aquest projecte va tenir lloc per primera vegada durant la passada edició de Revela-T entre un grup de fotògrafs que utilitzen diferents tècniques analògiques.

L'objectiu era fomentar una col·laboració entre artistes per a la creació d'un projecte en comú al voltant de dos temes:

- L'arquitectura industrial del tèxtil, un paisatge en declivi, aprofitant les múltiples fàbriques tèxtils de Vilassar, moltes en desús, altres abandonades, algunes reconvertides en equipaments...

- La discapacitat psíquica, una realitat oblidada. El Grup Catalonia ens va obrir les portes per poder fotografiar la realitat dels que habiten i els que hi treballen.

Participants: Paula Gibson, Francisco Gómez, Juan Blas Leal, Marie-Noëlle Leroy, Joaquín Paredes, Christine Rendina, Almudena Romero, Tina Rowe, Camilo Sabogal, Pierre Van de Vliert, Wara Vargas

Coordinators: Ana Tornel and Jacqueline Roberts 

Localització: Fábrica de Cal Garbat. Mossén Jacint Verdaguer, 8. Vilassar de Dalt