La Piel del Agua, de Nuria Oreja

El Prat del Llobregat

Siamesos que creixen i senten junts, relacions simbiòtiques que s'adapten a les transformacions de tots dos. Les relacions creades esdevenen connexions apegades, on els espais troben el seu lloc i la unió crea la identidad.

En “La piel del agua” es simbolitza l'enllaç a través dels testimonis ocults que senten el transcurs del temps.

L'única senyal viva que ens queda, l'empremta impregnada en la seva superfície reflecteix el silenci que van viure al voltant de la història, ara fracturada.

Les fotografies submergides són una reflexió com algoritme del canvi i adaptació al medi sobre el qual es van crear.

La seva metodologia de treball és versàtil, pot recrear el món i no captar el que veu, aconseguint pre-visualitzar escenes a partir d'una ja existent, o bé captar una atmosfera de forma ordinària.

www.nuriaoreja.com

Localització: Fábrica de Cal Garbat. Mossén Jacint Verdaguer, 8. Vilassar de Dalt