El Lado Oscuro de la Luz (o lo que esconden las luces invisibles), de Camilo Sabogal

Colòmbia

En 1840 Edmond Becquerel observa que l'espectre vermell continua l'acció dels raigs UV sobre un placa de daguerreotip, i proposa un mètode de revelat que en lloc d'ús de químics re-exposa la placa a través d'un filtre vermell.

En aquest cas, sobre miralls de plata, a través del vidre vermell es descobriran lentament imatges fantasmagòriques, misterioses, màgiques, amagades entre els extrems de llum invisible.

En una mena de performance, al seu temps, cada mirall anirà sortint de la seva cambra fosca mostrant un reflex permanent del que és visible, tot allò que es descobreix entre llums invisibles

Camilo, fotògraf autodidacta, des de fa més de 20 anys ha centrat la seva investigació en processos químics des d'on ha plantejat la seva proposta plàstica, abordant la fotografia com un mitjà experimental d'expressió i destacant el seu valor com a objecte.

csabogalb.com

 

Localització: Fábrica de Cal Garbat. Mossén Jacint Verdaguer, 8. Vilassar de Dalt