Enquesta Revela-T 2016

Aquesta enquesta servirà per a poder veure les característiques dels nostres visitants i les vostres opinions per a poder millorar el festival. 

¡Moltes gràcies!