Projecte de Col·laboració i Intercanvi Artístic REVELA-T 2016

 

Aquest Intercanvi, juntament amb altres activitats tindrà lloc durant la primera setmana del festival, és a dir, del dissabte 21 al divendres 27 de maig. S'informarà degudament del començament de les activitats.

L'objectiu d'aquesta activitat és realitzar un veritable Intercanvi cultural i artístic, en el sentit de fomentar una col·laboració entre artistes i un projecte en comú que vagi més enllà de la suma de treballs individuals.

Es tracta, en efecte, de reunir diversos artistes, cadascun amb la seva visió, amb la seva sensibilitat, amb el seu enfocament, amb la seva experiència, amb els seus coneixements i amb les seves tècniques, al voltant d'una temàtica comuna que doni lloc a una expressió artística conjunta. Aconseguir un efecte de vasos comunicants, en què cada artista pugui expressar-se individualment alhora que sigui partícip d'una obra col·lectiva.

Els i les Fotògrafes treballaran en comú sobre els temes proposats per l'organització, en la tècnica o tècniques fotogràfiques de la seva elecció. Aquest ambient de treball permetrà compartir conceptes i procediments i treballar amb les diferents tècniques, mètodes i processos triats pels participants.

Els fotògrafs assistents seran seleccionats a partir de les sol·licituds de participació rebudes i en un màxim de 10 persones.

Les coordinadores seran Ana Tornel i Jacqueline Roberts

 

Els participants:

Paula GIBSON (Greenwich, London)

Francisco Gómez (Barcelona)

Juan Blas LEAL (Madrid)

Marie-Noëlle LEROY (Arcy-sur-Cure, France)

Joaquín PAREDES (Cáceres)

Christine RENDINA (Madrid)

Almudena ROMERO (London)

Tina ROWE (London)

Camilo SABOGAL (Bogotá, Colombia)

Pierre VAN DE VLIERT (Netherlands)

Wara VARGAS (La Paz, Bolivia)

Amb la col·laboració de: