When Analogue meets Digital

Després d'anys de treball en la indústria de la fotografia professional amb mitjans analògics i digitals, vaig descobrir que aquestes formes de fotografia cada vegada em donaven menys satisfacció. No hi havia prou excitació ni creativitat i vaig veure pocs desafiaments. Per tant, em vaig posar a buscar noves formes de desenvolupar la fotografia. Vaig experimentar amb la tècnica del col·lodió humit amb la qual vaig tornar al començament de la fotografia. Aquest procés fotogràfic és complex i ple de sorpreses però em vaig trobar de nou amb l'entusiasme i la creativitat de la fotografia.

La composició, la llum, el temps i el desenvolupament s'uneixen en un breu moment! És una oportunitat única en cada placa de col·lodió. 

Peter Eleveld

Después de años de trabajo en la industria de la fotografía profesional con medios analógicos y digitales, descubrí que estas formas de fotografía cada vez me daban menos satisfacción. No había suficiente excitación ni creatividad y vi pocos desafíos. Por lo tanto, me puse a buscar en las nuevas formas de desarrollo. Al experimentar con la técnica del colodión húmedo vi que podía volver al inicio de la fotografía. Y debido a este proceso fotográfico, que es complejo y lleno de sorpresas, me encontré de nuevo con el entusiasmo y la creatividad de la fotografía.

¡La composición, la luz, el tiempo y el desarrollo se unen en un breve momento! Una oportunidad única en una placa de colodión. 

Peter Eleveld

After years working in the professional photography industry with analogue and digital mediums, I discovered that these forms of photography gave me less and less satisfaction. There was not enough excitment and creativity and I saw little more challenges. So, I started looking in new ways to develop myself. By experimenting with the Wet Plate technique I could go back to the beginning of the photography. And because of this photographic process is complex and full of surprises, I found the excitement and creativity back I in the photography.

Composition, light, time and development come together in one brief moment!  One chance on one Wet Plate, only occasionally the magic of a 'one of a kind photo ...

Peter Eleveld

Lugar: Fàbrica Cal Garbat. Mossén Jacint Verdaguer, 8. Vilassar de Dalt