Photograffiti

El meva fotografia és com unes "notes de viatge", la captura dels meus sentiments quan es pressiona el botó de l'obturador. Tot és temporal com la pintura a la paret, les senyals rovellades, les plantilles o els cartells que es recull en diferents llocs del món: Roma, Lisboa, Barcelona, Tòquio. I sovint no es pot trobar el mateix de nou. A vegades canvio de pel·lícula en blanc i negre a color per marcar un lloc en la meva memòria. Però sempre recordem els nostres propis colors i ens encantaria canviar la realitat. La tècnica de bicromat de goma em permet crear colors capa per capa fins i després capturar en la impressió final. L'exposició presenta les notes preses en 2009-2013 i imprès en 2013.

Žilvinas Glušinskas

Mi fotografía es como unas "notas de viaje", la captura de mis sentimientos cuando se presiona el botón del obturador. Todo lo temporal como la pintura en la pared, las señales oxidadas, las plantillas o los carteles que se recogen en diferentes lugares del mundo: Roma, Lisboa, Barcelona, Tokio. Muchas veces no se puede encontrar lo mismo de nuevo. A menudo cambio de película en blanco y negro a color para marcar un lugar en mi memoria. Pero siempre recordamos nuestros propios colores y nos encantaría cambiar la realidad. La técnica de bicromato de goma me permite crear colores capa por capa y luego capturarlos en la impresión final. La exposición presenta las notas tomadas en 2009-2013 e impreso en 2013.

Žilvinas Glušinskas

My photography is like "travel notes", capturing my feelings when I press a shutter button. Everything temporary like paint on the wall, rusting signs, stencils or posters and collected in different places around the world: Rome, Lisbon, Barcelona, Tokyo. And often you can never find the same again. Sometimes I change from black and white film to colour to mark some place in my memory. But we always remember our own colours and would love to change the reality. The gum bichromate technique lets me create colours layer by layer until and then capture them in the final print. The exhibition presents the notes taken in 2009-2013 and printed in 2013.

Žilvinas Glušinskas

Lugar: Fàbrica Cal Garbat. Mossén Jacint Verdaguer, 8. Vilassar de Dalt