Taller de laboratori con Julián Ochoa

A Julián Ochoa la fotografia li dóna de viure. Respira seu aire, sempre present en les seves fotos, i el comparteix amb la il·lusió del moment intensament viscut.

Potser és per aquest motiu pel qual porta a terme una important tasca com a docent en diferents tallers i cursos de fotografia. En ells transmet als alumnes la seva passió per aquest món. El mitjà pel qual es decideix a l'hora de dur a terme el seu projecte fotogràfic és l'analògic, mitjà que li permet una major reflexió durant tot el procés, des de la presa fins a la còpia final. La seva fotografia en B i N, amb una acurada tècnica i gran domini de la llum, es caracteritza per portar a la pràctica el difícil principi de "menys és més". Partint de la quotidianitat i amb composicions senzilles i equilibrades ens explica en cada imatge una petita història amb la qual tracta d'emocionar l'espectador, fent-lo partícip d'una manera directa i honesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Manuel Acosta 

El taller és eminentment pràctic i es realitzarà els dies 16 i 17 de juny a Fotoespai BCI, a Barcelona. En el transcurs del taller, Julián Ochoa ens mostrarà el procés analògic complet que s'utilitza per elaborar les seves fotografies, des de la presa, utilitzant sempre llum natural, fins al copiat final en papers de sals de plata. Igualment compartirà la seva experiència des d'una perspectiva personal, pensaments fotogràfics i autors que l'han influenciat. La finalitat del taller és per tant, l'ensenyament de la tècnica avançada en l'anàlisi de la còpia fotogràfica i la seva pràctica, així com la filosofia que l'envolta des del seu punt de vista personal. Els alumnes realitzaran el procés complet: des de la presa fotogràfica fins al copiat final i muntatge.

http://www.julianochoa.com/

Des de la presa fotogràfica fins al copiat final i muntatge

En finalitzar el taller es dialogarà sobre els resultats obtinguts.

Material a aportar pels alumnes:

 • Còpies fotogràfiques produïdes per ells amb anterioritat per la seva crítica i anàlisi (Un mínim de 5)
 • Pel·lícula i càmera per elaborar el procés complet de copiat en alta qualitat.

Material a aportar per l'organització:

 • Laboratori fotogràfic
 • Química i paper.

Programació del taller

 • Presentació del taller. 
 • L'ombra és llum / Com millorar les nostres còpies des d'un punt de vista artístic i tècnic. Sabem el que volem? 
 • La importància de l'equip adequat / Mesura de llum / Introducció al Sistema de Zones.  
 • Metodologia segons el tema / Fotògrafs interessants a seguir.  
 • Sortida pràctica de presa de fotografies.  
 • Descans per menjar.
 • La pel·lícula / Característiques / El revelat correcte de la mateixa.  
 • Diferents tipus de reveladors de pel·lícules.  
 • Conservació i datat.  
 • Pràctiques per part dels alumnes de revelats de pel·lícula / Forçats
 • La còpia per contacte com arxiu i com a producte final.  
 • L'edició / Selecció d'imatges. El bon fotògraf és el que bé selecciona.  
 • El copiat correcte. L'ampliació. Tipus de papers i característiques. Contrast i gradació tonal.  
 • Reveladors de paper i químics auxiliars.  
 • Copiat de fotos pel professor.  
 • Descans per menjar.
 • Pràctiques del copiat en paper per part dels alumnes.  
 • Viratges, retocs i tècniques creatives de selecció per zones.  
 • Conservació i muntatge per a exposició. Datat per a arxiu i museu.

P.D: Es lliurarà un certificat del taller.

Dies i horaris.  16 i 17 de juny de 2015. De 10h a 14h i de 16h a 19h.

Places. El taller està limitat a 12 alumnes.

Preu. 80€ i 60€ amb el Carnet Jove (no inclou el menjar)

Lloc: Fotoespai B.C.I. C/ Coroleu, 72 - 74 baixos. Barcelona - 08030  Tel.: 933 119 273.

La inscripció es farà efectiva en el moment de fer l'ingrés en la cc nº ES44 / 0081 0379 8800 0114 2220 / BSAB ESBB amb el concepte. Taller Julian Ochoa i el nom del que s'inscriu.

Es farà per rigorós ordre d'inscripció fins a les 12 places.