Quimigrafies: laboratori fotogràfic a l’aire lliure per nens ∼ dissabte, 25 de Maig • diumenge, 26 de Maig

  • Dates: dissabte, 25 de Maig • diumenge, 26 de Maig

REVELA. Stop. ATURA. Stop. FIXA. Stop

Nens fent una quimiografiaEl grup “El Color de les Vocals” organitza una sessió lúdica adreçada als nens (a partir de 5 anys) que té com a objectiu introduir-los a l’univers màgic, fosc i tancat, del laboratori fotogràfic. Començarà amb una petita introducció als diferents químics emprats en el procés de revelat analògic: Revelador, Bany d’atur i Fixador.

Durant la sessió desenvoluparem les següents activitats:

  • Paper màgic
    Què és un paper fotosensible? L’acció de la llum sobre els nitrats de plata.
  • Quimigrafia
    Com crear imatges sense càmera fotogràfica.
  • Deixa la teva empremta
    Com fer una quimigrafia amb el palmell de la mà i objectes quotidians.

Els nens participants tindran a la seva disposició paper fotogràfic i químics necessaris per a crear les seves quimigrafies un cop ateses les explicacions. Cada nen participant es podrà endur a casa la seva obra.

L’activitat serà dirigida per dos adults que supervisaran la manipulació dels químics i neteja de les mans dels nens. Els pares que ho creguin convenient podran demanar l’ús de guants.

Festival Revela-T — © 2013 espaifotografic.catLegal notice
Associació Fotogràfica Espaifoto - C/ Pau Piferrer 24, Vilasar de Dalt, 08339 Barcelona - CIF: G655335566

Back to Top