Exposició “Autocroms: fotografies en color del primer terç del s. XX” ∼ divendres, 24 de Maig

  • Inauguració: divendres, 24 de Maig

  • Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/espaifo1/public_html/revela-t.cat/2013/wp-content/themes/revelat/single_portfolio.php on line 212
    Localització: Museu Arxiu de Vilassar de Dalt

Dones, nens i cavall bevent a la plaça Sant Bernat al monestir de Santes Creus. Francesc Blasi i Vallespinosa, Juliol 1913.El 10 de juny de 1907, tres anys després d’haver-lo mostrat a l’Acadèmia de les Ciències de París, els germans Lumière van presentar en un acte multitudinari un material fotogràfic que permetia obtenir directament fotografies en color: els autocroms. Fins aquell moment, els procediments que existien eren molt complexos o proporcionaven imatges de baixa qualitat, desavantatges que feien que la gran majoria de les fotografies en color ho fossin perquè s’havien acolorit a mà aplicant-hi pigments.

Ràpidament, atesa la relativa senzillesa del seu ús i els bons resultats que proporcionaven, els autocroms foren emprats per alguns professionals. L’elevat preu d’aquest material, però, féu que la seva utilització per part del afeccionats fos força limitada. Aquest fet, juntament amb la ràpida aparició de sistemes similars, i la invencióde procediments fotogràfics en color basats en la síntesi substractiva a la dècadadels anys trenta, fa que en l’actualitat sigui poc freqüent d’observar autocroms i que,consegüentment, s’hagi generalitzat la idea que, a principis del segle XX, no existia la fotografia en colors.

Aquesta exposició constitueix una oportunitat única de comprovar que la fotografia en colors ja era possible prop de cent anys enrere. L’exposició també permet de recórrer un procés que, iniciat a partir d’una hipòtesi científica, va permetre aplicar a la pràctica allò que avui dia ens sembla absolutament normal: enregistrar el nostre entorn en colors.

Aquesta magnífica col·lecció forma part del patrimoni històric-artístic del Centre Excursionista de Catalunya.

Fotògrafs de l’exposició: Francesc Blasi i Vallespinosa, Ferran Damians i Recoder, Carles Fargas i Bonell, Manuel Genovart i Boixet, Manuel Pinilla i Campoamor, i Andreu Bonaventura i Solà.

Festival Revela-T — © 2013 espaifotografic.catLegal notice
Associació Fotogràfica Espaifoto - C/ Pau Piferrer 24, Vilasar de Dalt, 08339 Barcelona - CIF: G655335566

Back to Top